หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชานิติวิทยาศาตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์กับงานยุติธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติวิทยาศาตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์กับงานยุติธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี

admin forensic
2023-07-07 22:12:24

สาขาวิชานิติวิทยาศาตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์กับงานยุติธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 สาขาวิชานิติวิทยาศาตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์กับงานยุติธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.นภดล แช่มช้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ในการนี้ทางสาขาฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผู้บังคับการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้