หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาหลักสูตรฯ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาหลักสูตรฯ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

admin forensic
2024-02-22 10:23:43

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาหลักสูตรฯ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

      เมื่อวันที่ 20, 27 กรกฎาคม และวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาหลักสูตรฯ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ หน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน พิสูจน์หลักฐานจังหวัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น เพื่อเป็นการประมวลความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่น้อง เพื่อเป็นแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอนาคต โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาสาขาวิชาฯ ชั้นปีที่ 1-3 เป็นจำนวนมาก