หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเคมีและฟิสิกส์
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเคมีและฟิสิกส์

admin forensic
2023-07-07 22:12:34

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเคมีและฟิสิกส์

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเคมีและฟิสิกส์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นำโดย ผศ.ดร.นภดล แช่มช้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติวิทยาศาตร์ และ รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที อาจารย์ประจำแขนงวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์ทางเคมีและฟิสิกส์ ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ปิยะวัฒน์ มั่นคง และ พ.ต.ต.ดร.เกริกฤทธิ์ มณีจักร มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจทางเคมีและฟิสิกส์ แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้