หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขานิติวิทยาศาสตร์ พานักศึกษาดูงาน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สาขานิติวิทยาศาสตร์ พานักศึกษาดูงาน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

admin forensic
2023-07-07 22:12:42


สาขานิติวิทยาศาสตร์ พานักศึกษาดูงาน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ทศพล ชูโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักการและความรู้ทางการพิสูจน์หลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายวิชาการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง