หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

admin forensic
2023-12-20 19:17:08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

    วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัชต์ ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา