หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ พานักศึกษาดูงานสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ พานักศึกษาดูงานสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

admin forensic
2023-07-07 22:12:50

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ พานักศึกษาดูงานสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ  ทั้งนี้ได้เข้าศึกษาการผ่าศพ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา นายแพทย์ (สบ5) หัวหน้ากลุ่มงานนิติพยาธิ  โรงพยาบาลตำรวจ เป็นวิทยากรให้ความรู้  เข้าศึกษาดูงานตรวจกระดูก นต.รพ.ตร. วิทยากรโดย พ.ต.ท.พีระพัฒน์ ลาภลมูล กลุ่มงานตรวจพิษวิทยา นต.รพ.ตร. เข้าศึกษาดูงานพิษวิทยา วิทยากรโดย ร.ต.ท.พงศธร กอนตะวัน และเข้าศึกษาดูงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน นต.รพ.ตร. วิทยากรโดย ร.ต.อ.หญิง ฑิฆัมพร  ธูปเทียนรัตน์