หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพัตรา แหวนเงิน นักวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพัตรา แหวนเงิน นักวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

admin forensic
2023-08-25 20:37:52

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพัตรา 

แหวนเงิน นักวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชกัฎสวนสุนันทาได้จัดงานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพัตรา แหวนเงิน นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน อธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนการ พัฒนาผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ นักศึกษากำลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา