หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม
กิจกรรม

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564   &n ...
2023-08-25 20:38:11
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเคมีและฟิสิกส์
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเคมีและฟิสิกส์  & ...
2023-08-25 20:38:37
STUDY
ศึกษาการเก็บวัตถุพยานการเก็บรวบรวมและจัดส่งพยานวัตถุจากสถานที่เกิดเหตุจากร่างกายของผู้เสียหายหรือผู้ ...
2018-03-09 14:48:24
ข่าวปัจจุบัน