หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเคมีและฟิสิกส์
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเคมีและฟิสิกส์

admin forensic
2023-08-25 20:38:37

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะ 

การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเคมีและฟิสิกส์


            เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2565 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเคมีและฟิสิกส์ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์และ AI สำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มติ ห่อประทุม และ ดร.นพดล นันทวงศ์ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา