ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutube

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานในการตรวจพิสูจน์หลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

อ่านต่อ

งานสวนสุนันทาวิชาการ'59

อ่านต่อ

04. 2018